Polona Tratnik, Curriculum Vitae

Born: 3. 7. 1976, Slovenj Gradec, Slovenia

Education:

 • Philosophy Doctorate in philosophy and theory of visual culture, 7. 12. 2007, University of Primorska, Faculty of Humanities; Bartol Award, 2008; Ministry of Culture Grant
 • Master of Arts, University of Ljubljana, Academy of Fine Arts, 8. 1. 2002; Ministry of Culture Grant; Rotary Club Award, 2001
 • Bachelor of Arts, University of Ljubljana, Academy of Fine Arts, 28. 9. 1999, Student Prešeren Award, 2000
 • graduation, Gymnasium Bežigrad, 1995

Affiliations:

 • Research Associate & Guest Professor, University of California Santa Cruz, History of Art and Visual Culture, present (February 1–August 31, 2012)
 • Research Associate, University of Primorska, Science and Research Centre, Institute for Mediterranean Humanities and Social Studies, present (2008–)
 • Docent (for philosophy of culture), University of Primorska, Faculty of Humanities, Department for Cultural Studies, present (2008–)
 • Guest Professor, Universidad Nacional Autónoma de México, Faculdad de Filosofía y Letras, México City, past (September 16–30, 2009)
 • Guest Professor, Capital Normal University, College of Literature, Bejing, past (April 5– May 3, 2009)
 • Guest Professor, University for Art and Design Helsinki Taik, School of Visual Culture, past (January 31–February 8, 2009)
 • Assistant (for cultural studies), University of Primorska, Faculty of Humanities, past (2006–08)
 • Freelancer in Culture, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, past (2002–08)

Positions:

 • Department for Cultural Studies, Faculty of Humanities, University of Primorska, head, 2012–
 • Slovenian Society of Aesthetics, president, 2011–, secretary, 2005–, executive committee, 2000–
 • Maska, magazine for performance and new media art, editorial board, 2010–11
 • Horizonti, Institute for Art, Culture, Science and Education, founder, manager, 2005–, principal editor, editorial board, Transars scientific series editor, 2010–
 • international festival Memefest, jury (critical writing), 2010
 • scientific monograph series Anagoga, editorial board, Goga, 2009–
 • Monitor ZSA, Annales, UP ZRS, field editor (anthropology of culture, contemporary art), 2008–
 • Innovator's Society Ljubljana, secretary, executive committee, 2006–
 • international festival Break 2.3 New Species, principal director, 2005
 • interdisciplinary group for cultural-art education in kindergarten, primary and secondary school at the national level, national curriculum for intermedia art, National Education Institute RS, member 2009–
 • Horizonti magazine (for philosophy of art), founder and editor, 2004
 • Likovne besede (= Art Worlds), co-editor, Nr. 63–68, ZDSLU, 2003–04

Awards and Grants:

 • Fulbright Scholar Award, 2011–2012
 • 3 nominations for Prešeren Foundation Award (2009, 2010, 2011)
 • Bartol Award (University of Primorska) for the Ph.D thesis, 2008
 • Ministry of Culture Fellowship, 2008
 • Preglej, drama text, 2007
 • Ministry of Culture Scholarship for a Promising Critic, Doctor’s degree, 2004–06
 • Ministry of Culture Scholarship for a Promising Artist, Master’s degree, 2000–01
 • Golden Bird Award 2005 (Liberal Academy), for theoretical, curatorial and artistic achievements in visual culture, 2006
 • Spletno pero, for short prose, 2005
 • Rotary Club Award for promising youth in the field of culture, 2001
 • Student Prešeren Award for painting, 2000.

Research projects:

 • Fulbright Visiting Scholar, University of California Santa Cruz, 2012.
 • Etika živali kot paradigma etike trajnostnega razvoja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS), PI: Lenart Škof, 2011–13, ARRS: J6―3614 (C)
 • Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza, UP ZRS, PI: Nadja Furlan Štante, 2010–13, ARRS: J6―3611 (C)
 • Critical, Resistant and Activist Strategies in Contemporary Art and Culture, postdoctoral, PI: Polona Tratnik, May 2008–May 2011, University of Primorska, Science and Research Centre; project support: Slovenian Research Agency.
 • Hair In Vitro (2010) and Bios (2010–13), PI: Polona Tratnik, Horizonti, University of Primorska, Science and Research Centre, Blood Transfusion Centre of Slovenia, 2010–13; project support: Ministry of Culture of Slovenia, Slovenian Research Agency, and donors.
 • Problems of Philosophical Epistemology of Interculturality: An Analysis of Chinese Modernity and Contemporaneity, PI: Polona Tratnik, University of Primorska, Faculty of Humanities, 2009–12
 • CMEPIUS, UP ZRS–University of Oslo, 2010.
 • ADAM TEMPUS, Education, Art and Media in the Process of European Integration, Univeristy of Arts, Belgrade, 2007.

International scientific symposia, program and organisation commitee member:

 • Surplus Art: Art – Science – Philosophy (president), Slovenian Society of Aesthetics (SDE), Ljubljana: Moderna galerija, 10.–13. 10. 2012.
 • Philosophy of Media. Art and Media, Centre for media philosophy and research (Zagreb), Civil association “Young peas” for art, culture, media and civil questions (Belgrade) and Section for media philosophy of Croatian philosophy society, Opatija, 19.–22. 9. 2012.
 • Contemporaneity in Art. SDE, Koper: University of Primorska Science and Research Centre (UP ZRS), 2.–4. 6. 2011.
 • Artistic Revolutions. SDE, Koper: UP ZRS, 3.–5. 6. 2010.
 • Philosophy of Art and Literature Today: Slovenia, China. SDE, Koper: University of Primorska, Faculty of Humanities, 11.–13. 6. 2009.
 • Art, Subversion, Madness. SDE, Ljubljana: Slovenian Academy for Science and Art, Science and Research Centre (ZC SAZU), 6.–9. 11. 2008.   
 • Aesthetics in Slovenia. SDE, Ljubljana: Škuc, 25.–26. 10. 2007.
 • III Mediterranean Congress of Aesthetics, SDE, Piran, 20.–23. 9. 2006.
 • Art Worlds. SDE, Ljubljana: Museum of Modern Art, 6.–8. 4. 2006.
 • Location of Space: The Place of Art. SDE, Ljubljana: Museum of Modern Art, 20.–22. 10. 2005.
 • Pleasure. SDE, Ljubljana, 31. 3.–2. 4. 2005.
 • New Species. Festival Break 2.3 Ljubljana, 8.–12. 11. 2005.
 • Art and Its Strategies: Between Aesthetics and Politics. SDE, Ljubljana: Slovenian Theatre Museum, 21.–23. 10. 2004.
 • Art from the Other Side. SDE, Ljubljana, 31. 3.–2. 4. 2004.
 • Twenty Years After: Artistic Avant-Garde Today. SDE, Ljubljana: ZRC SAZU, 23.–25. 10. 2003.
 • The Borders of Art. SDE, Ljubljana: ZRC SAZU, 10.–12. 04. 2003.
 • Hegemony in Art and Culture. SDE, Ljubljana: ZRC SAZU, 7.–10. 11. 2002.
 • Aesthetics and Ethics. SDE, Ljubljana: ZRC SAZU, 11.–13. 4. 2002.

PUBLICATIONS (2006-)

Books:

Book chapters:

 • Manifesto for the Next Art, BALER, Pablo (ed.), The Next Thing: Art in the 21st Century, Los Angeles: ROWMAN & LITTLEFIELD Group, 2012, forthcoming.
 • Resistance strategies against social power and consumer ideology: Slovenia resisting the Empire. V: SCHECK, Hanna. Changing Identities in South Eastern Europe : between europeanisation, globalisation, and nationalism. Vienna: Centre for Social Innovation (ZSI): Austrian Science and Research Office Ljubljana (ASO Ljubljana), str. 136-154.
 • Interdisciplinarni pristopi k raziskovanju transumetnosti, Sodobne metodologije raziskovanja vizualnih umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Fakulteta za podiplomski študij ISH, Institutum Studiorum Humanitatis, 2012, forthcoming.
 • Renesansa in preživetje človeške vrste = The Renaissance and the survival of the human species. V: ČERČNIK, Irena (ur.). Sculpture today. Knj. 3. = Publication 3, A new Renaissance and transhumanism : [20. 9.–28. 10. 2012]. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2012, str. 7–24.
 • Interdisciplinary Approaches to Reflexive Art in Education and Research, New Media Art Education & Research: Always Already New, Thinking Media, Subversing Feeling, Scaffolding Knowledge: Art and Education in the Praxis of Transformation Milano: M-Node & NABA Media Design & New Media Art, 2012.
 • Ekološko interveniranje umetnosti v potrošniško arkadijo. FURLAN, Nadja (eds.), Iluzija ločenosti, Koper: Annales, 2012.
 • Refleksija tehnoznanosti skozi interdisciplinarnost. KOLŠEK, Katja (ed.), GREGORC, Tomaž (ed.). Prihodnost znanosti: neoliberalizem, univerza in politika sodobnega znanstvenega raziskovanja, (Zbirka Anagoga). Novo mesto: Goga, 2011, str. 7591.
 • soavtorstvo, uvod – intermedijska umetnost. BUCIK, Nataša, POŽAR MATIJAŠIČ, Nada, PIRC, Vlado (eds.). Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011.
 • Transfields – the Growth of Transdisciplinarity and Reflexivity. The Apparatus of Life & Death, PANDILOVSKI, Melentie, VELJAKOVSKA, Elena (eds.), Skopje: Euro Balkan Press, 2011.
 • Son:DA: sondiranje in kulturne politike = Son:DA: probing and cultural policies. ZRINSKI, Božidar, BAŠIĆ, Ajdin (eds.), Son:DA: katalog = catalogue: 2000–2010. Ljubljana: Galerija Škuc: Moderna galerija; Ribnica: Miklova hiša, 2010.
 • Umetnost in znanost : divergenca in konvergenca kultur(e). M.  SEDMAK, E. ŽENKO (ur.). Razprave o medkulturnosti. Koper: UP ZRS, 2010.
 • Odpiranje kipa. A. DOMJAN (ed.), Kiparstvo danes. Knj. 1, Komponente, stičišča in presečišča. Celje: Zavod Celeia, 2010.
 • K transumetnosti: transnacionalnost, taktični mediji, bricolage, transdisciplinarnost. T. VIGNJEVIĆ (ed.), Interpretacije vizualnosti : študije o sodobni slovenski likovni umetnosti, Koper: UP ZRS, 2009.
 • Artur Danto: filozofija umetnosti. M. ŠUVAKOVIĆ, A. ERJAVEC  (eds.), Figure u pokretu : savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, (Edicija Teorija, 2). Beograd: Atoča, 2009.
 • Zapiski o sodobni umetnosti : pomen kritične refleksije znotraj umetniških praks. V.  TAŠNER et al. (eds.), Brez spopada : kultur, spolov, generacij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009.
 • Flesh of the world. A. HATZIYIANNAKI (ur.). In vivo in vitro : art in the age of the biotechnological revolution = i tehni stin epohi tis biotehnologikis epanastasis. Athena: Futura: Athens School for Fine Arts: ART Topos, 2008.
 • Contemporary art projects in late-capitalist world. DAKOVIĆ, Nevena (ed.). Obrazovanje, umetnost i mediji u procesu evropskih integracija: zbornik radova. Beograd: Fakulteta dramskih umetnosti, 2008.
 • Tracking the track of the interactiveness. C. DAFLOS (ed.). Egheirídio tréhouses eikastikés dialogikés egkatastáseis 00_06 : plána dialogikón egkatastáseon. Athena: Papasoteríou, cop. 2007.
 • 37°C : dall'interno di un essere umano alla sottile linea vita appesa a un filo. J. HAUSER et al. (ed.), Art Biotech, (Mediaversi, 6). Bologna: CLUEB, 2007.
 • Playing with a living presence: bio art. Aesthetics Bridging Cultures : proceedings. Ankara: Sanart, 2007, ilustr. http://www.sanart.org.tr/PDFler/109a.pdf.
 • Hegel's conception of the end of art : a few remarks. ERJAVEC, Aleš, KREFT, Lev (ed.). Imaginacija, čutnost in umetnost: zbornik referatov III. sredozemskega kongresa za estetiko: proceedings of the III Mediterranean Congress of Aesthetics : actes du 3ème Congrès méditerranéen d'esthétique, Portorož, Slovenija, 20.-23. september 2006. Ljubljana: Slovensko društvo za estetiko, 2007.
 • Ljubezenske zgodbe. Zeleno, ki te ljubim zeleno, Ljubljana: Zavod za sodobno kulturo in znanost, Horizonti, zavod za umetnost, kulturo, znanost in izobraževanje 2005.

Articles:

 • The paradigm of regenerative body: the role of regenerative medicine in biopower = Il paradigma del corpo rigenerativo: l'importanza della medicina rigenerativa nel biopotere. Ann, Ser. hist. sociol., 2012, letn. 22, št. 2, str. 345-352. AHCI, ERIHC, Scopus (d,h), MBP.
 • Bíos-techné: the biotechnological politics of the body and the politics of life. Antropologija, 2012, br. 12, sv. 2, str. 1730.
 • Biotechnology for medicine: intervene to make live. Glimpse, 2012.
 • Rhizomatic body: the shift in comprehension of life and body with the turn of the biotechnological paradigms. Glimpse, 2011, vol. 13, str. 121-127.
 • Preseganje fotografije: dogajanje trenutka, odpiranje podobe v svet. Fotogr. (Ljubl.), 2011, [Št.] 49/50, str. 88-98, fotogr.
 • Odtis - uvid - projekcija: gensko profiliranje, genotipizacija = Print insight projection: genetic profiling, genotyping. Maska (Ljubl.), poletje/summer 2011, let. 26, št. 139/140.
 • Jugar con una presencia viva: el bioarte. Intersticios, enero-junio 2011, let. 16, št. 34.
 • Suspenzija smrti in totalna oblast nad življenjem v biotehnološki postmodernosti. Poligrafi, 2010, let. 15, št. 58/60.
 • Avratično sinteziranje minevajočega. Fotogr. (Ljubl.), 2010, št. 45/46.
 • Kultura in umetniške prakse v času poznega kapitalizma. Sodobnost, okt. 2009, let. 73, št. 10.
 • Notes on contemporary art: critical resistance and activist approaches. Art : resistance, subversion, madness : odporništvo, subverzija, norost, Monitor ZSA, let. 11, št. 12, Koper: UP ZRS, Annales, 2009.
 • Subverzivne prakse v svobodni umetnosti - strategije majhnega odpora. Zb. rad. fak. dram. umet., 2008, št. 13/14.
 • Možnosti sodobne estetike. Sodobnost, apr. 2008, let. 72, št. 4.
 • Fotografija in smrt. Fotogr. (Ljubl.), 2008, št. 37/38.
 • (Bio)umetnost in manipuliranje z živim. Ann, Ser. hist. sociol., 2008, let. 18, št. 1.
 • Filozofija umetnosti in umetnostne zgodovine ter teza o "koncu umetnosti" pri Arthurju C. Dantoju. Analiza (Ljubl.), 2008, let. 12, št. 1/2.
 • Subverzivne prakse v sodobni umetnosti - strategije majhnega odpora. Amfiteater, 2008, let. 1, št. 1.
 • Carne del mundo = Flesh of the world. A mínima, 2006, št. 18.
 • 37°C: from the inside of a being to the thin line of life. Leonardo (MIT Press). [Print ed.], 2005, vol. 38, no. 2, str. 103-108, ilustr.

Conference talks (2006-):

 • "Human and Art in the Convergence with Biotechnology – Case Study: Slovenia," ARSCOPE, Kunstochschüle für Medien, Köln, 20. 12. 2012.
 • "Body and Biopower at the Intersection of Art and Biotechnology," Sin origen. Reflexiones naturales desde el arte, la ciencia y la filosofia, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Estéticas, Mexico City, 27.-29. 11. 2012, 29. 11. 2012.
 • "Engineering Evolution," panel speaker, Soft Control: Art, Science, and the Technological Unconscious. Technological Matter and the New State of the Living, European Capital of Culture, Maribor, 16. 11. 2012.
 • "Initiation," artist presentation, together with Miomir Knežević, Marko Strbad and Ajda Marič, Soft Control: Art, Science, and the Technological Unconscious. Technological Matter and the New State of the Living, European Capital of Culture, Maribor, 16. 11. 2012.
 • "Art at the Intersection with Biotechnology," Life Affairs, Dig New Media Gallery, Košice, 18. 10. 2012.
 • "New Renaissance: Technē and Nature, Art and (Bio) Technology," 40th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Surplus Art: Art – Science – Philosophy, Ljubljana, president of the program committee, 10.–13. 10. 2012, 11. 10. 2012.
 • "Two Turns and Their Correlations: Media & Technology," Philosophy of Media: Art and Media, Opatija, program committee member, 20.–21. 9. 2012, 20. 9. 2012.
 • "The Changing Regimes of Accessing to the Body: Proicere vs. Perspicere," The Marshall McLuhan & Vilém Flusser Communication & Aesthetics Theories Revisited, Video Pool Media Arts Centre, May 30– June 01, 2012, Cinematheque Theatre, Winnipeg, Canada.
 • "Epistemology, Ontology, and Ideology of Biotechnological Mediation in Body and Life," 14th Annual Conference of the Society for Phenomenology and Media, Media: Technology, Epistemology, Ontology, and Ideology, San Diego, 17. 2. 2012.
 • "Perspicere vs. proicere in genetic profiling and genotyping". 39th International colloquium Contemporaneity in Art, Slovenian Society of Aesthetics, Koper: University of Primorska, Science and Research Centre (UP ZRS), 2.–4. 6. 2011, 3. 6. 2011.
 • "Biotechnology in art: the issue of ethical evaluation of biotech art projects". Blindfold: censorship, art and voluntary blindness", Horizonti, Ljubljana: Slovenian Academy for Science and Art, Science and Research Centre (ZRC SAZU), Ljubljana, 2011.
 • "Discussing the function and consequences of biotechnology – the roles of philosophy and art". Living with Consequences: Environmental Ethics and Society. Koper: UP ZRS, 2011.
 • "Regenerative Medicine and Bio-Power: the Biotechnological Politics of the Body and the Politics of Life". Body, (Bio)Technologies, Power. Beograd: Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 24.–26.11. 2011, 24. 11. 2011.
 • "Interdisciplinarni pristopi k raziskovanju refleksivne umetnosti". Sodobne metodologije raziskovanja vizualnih umetnosti, ISH, Ljubljana: ZRC SAZU,9. 12. 2011.
 • "Spodbujanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja z branjem strokovnih besedil". Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi. Zavod RS za šolstvoin collaboration with Ministrstvom za šolstvo in Eurydice, Brdo pri Kranju, 2011.
 • “Rhizomatic body: biotechnology and tactile strategies of transart”, (panel Tactile Perception and the (New) Media Contents), 13th Annual Conference Society for Phenomenology and Media: Hyperculturality: Identity and Migration, 16th–19th March, 17. March 2011, Freiburg: Albert-Ludwig Universität, Germany.
 • presenter and moderator of the professional forum “Art, Technology and Science”, Wild Thoughts, Ministry of Culture of Slovenia, 3rd March 2011.
 • "Interdisciplinary Approaches to New- and Inter-Media Art Education and Research". New Media Art Education & Research 3: Always Already New. Milano: NABA, 16. 12. 2010.
 • "Transumetnost: presečišče umetnosti, tehnoznanosti, humanistike in drugih družbenih praks". Prostori medkulturnosti, UP FHŠ, UP ZRS, Koper, 26. 11. 2010.
 • "Transumetnost in dekalkomanija". World day of philosophy: Realnost fikcije, Ljubljana: UNESCO, Filozofsko društvo, Cankarjev dom, 18. 11. 2010.
 • “Art, Techno-Science, and Humanities: Towards Transdisciplinarity”. SEAFair 2010 Conference: The Apparatus of Life and Death, 6.-7. Oct. 2010, Museum of Contemporary Art, Euro-Balkan Institute, Skopje, Macedonia, 7. 10. 2010.
 • "Transaesthethetics: aesthetics, art and science in the postmodern turn". 18th International Congress of Aesthetics: Diversities in aesthetics. Beijing: Normal University, 8. 2010.
 • "Transart and aesthetic revolution in the postmodern turn". 38th international colloquium SDE: Artistic revolutions, UP ZRS, Koper, 4. 6. 2010.
 • “Ars-Bio-Techne: Intersection of Art and Biotechnology”, plenary lecture at the International Summer School: Advanced Methods in Cell Biology, 20.–28. Aug.; org.: Cell and Tissue Engineering Society of Slovenia, National Institute of Biology, Slovenia, Biosistemika d. o. o., Slovenia, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia, Blood Transfusion Centre of Slovenia, Piran, Slovenia, 21. 8. 2010.
 • "Transznanost – znanost v času negotovosti – mreženje, hibridizacija in hermetičnost polja". Prihodnost neke znanosti, UP FHŠ, Koper, 12. 3. 2010.
 • “Transdisciplinarity: Towards New Epistemology, Knowledge, Practices, Discourses”. Jornadas sobre arte y ciencia. Pensar la ciencia desde el arte, pensar el arte desde la ciencia: Cruces y perspectivas/ Arts and Science, México C., 23. 9. 2009.
 • "Transdisciplinarity: Towards New Epistemology, Knowledge, Practices, Discourses". Jornadas sobre arte y ciencia. Pensar la ciencia desde el arte, pensar el arte desde la ciencia: Cruces y perspectivas/ Arts and science. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Department for philosophy, 23. 9. 2009.
 • "Avant-garde of contemporaneity: critical, activist and resisting strategies in contemporary art". SDE: Art, Subversion, Madness, Ljubljana: ZRC SAZU, 6.–8. 11. 2008. 7. 11. 2008.
 • "Art and the features of contemporaneity: some practices in Slovenia". 37th international colloquium SDE: Philosophy of Art and Literature: China / Slovenia, Slovenia / China, 11.–13. 6. 2009, Koper: UP ZRS, 11. 6. 2009.
 • “Life Sciences and Bio Art”, plenary lecture at the International Summer School: Advanced Biomedical Technologies for Treatment of Osteochondral Defects, 12.–20. Sept.; org.:Cell and Tissue Engineering Society of Slovenia, National Institute of Biology, Slovenia, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia, Blood Transfusion Centre of Slovenia, Piran, Slovenia, 19. 9. 2008.
 • "Možnosti sodobne estetike". Estetika na Slovenskem, SDE, Ljubljana: Škuc, 25.–26. 10. 2007.
 • “Contemporary Art Business and Projects”.  Education, Art and Media in the European Integration Process, 11.–14. Oct. 2007, University of Arts, Belgrade, 12. 10. 2007.
 • “Umetnost kot proizvodnja pomenov” (= Art as a Production of Meaning). Theatre and Politics of Performing; org.: Film and Theatre Academy of Slovenia, Borštnik event, Slovenian National Theatre of Maribor, 17. 10. 2007.
 • "Photographic reviviscency of the dead: Andre Serrano's The morgue". Instant reflections (on photography), Artreflect, Ljubljana, Cankarjev dom, 29. 9. 2007.
 • "Umetnost kot proizvodnja pomenov". Gledališče in politike predstavljanja, Oddelek za dramaturgijo AGRFT in Borštnikovo srečanje, Slovensko narodno gledališče Maribor, 17. 10. 2007.
 • "Contemporary art business and projects". Education, Art and Media in the Process of European Integration. Beograd: University of Arts, 11.–14. 10. 2007.
 • “Photographic Reviviscency of the Dead: Andre Serrano's The Morgue”. Instant Reflections (On Photography), Ljubljana, Cankarjev dom, 29. 9. 2007.
 • "Playing with a living presence: bio art". XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures, Ankara, Turčija, 13. 7. 2007.
 • "Hegel's conception of the end of art: some remarks". III. sredozemski kongres za estetiko: imaginacija, čutnost in umetnost: imagination, sensuality, art: l'imagination, la sensualité, l'art : Portorož, 20.-23. september 2006. Koper: Slovenian society for aesthetics: University of Primorska, Faculty of humanities, 2006.
 • “Flesh of the world”. In Vivo in Vitro; org.: ART TOPOS, Academy of Fine Arts, Athens, 9. 2. 2006.
 • “Restoring to Life as Memento Mori?”. Photography at the Crossroads, 4. Biennale Fotografii, 20. – 21. May 2005, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 21. 5. 2005.

TEACHING AND LECTURES:

Visiting professor at foreign universities:

 • University of California Santa Cruz, February–August 2012, course instructor: "Media History and Theory"
 • Universidad Nacional Autónoma de México, Faculdad de Filosofía y Letras, México C.: 16.–30.9.2009
 • Capital Normal University, College of Literature, Bejing: 8.4.–3.5.2009, course instructor: "Introduction to Cultural Studies"
 • University for Art and Design Helsinki Taik, School of Visual Culture: 31.1.–8.2.2009, ERAZMUS professor exchange

Courses at University of Primorska, Faculty of Humanities, Department for Cultural Studies:

 • Film Studies (postgraduate program, 2012–)
 • Body and Contemporary Culture (postgraduate program, 2012–)
 • Introduction to Cultural Studies (undergraduate program), docent 2008–, assistant 2006–08
 • Media Culture (postgraduate, 2010–, undergraduate, 2011–)
 • Selected Themes from Culture in Slovenia (postgraduate, 2009–, undergraduate, 2007–09)
 • Contemporary Experimental Art, Film and Photography in Global Conditions (doctoral, 2009–)
 • Contemporary Visual Art and Culture of Europe (doctoral, 2009–).

Other teaching:

 • Photography in Contemporary Art, School for the Critic of Photography, Institute for Contemporary Culture and Science, Photography magazine, 2009–.
 • Film Representation and Reading, The ESS: training of professional workers in education, 2008–2011, coordinator: University of Primorska, Faculty of Education Koper
 • The Role of Socially Critical Art in Society, ESS: training of professional workers in education, 2008–2011, coordinator: University of Ljubljana, Faculty of Education

Invited university talks:

 • “Body and art at the intersection with biotechnology”, Universidad de Guanajuato, División ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca, Mexico, 26. 11. 2012.
 • “Body Biological Art”, University of California Santa Cruz, Art Department, 8. 5. 2012.
 • “Body Traversed by Biotechnology and Art”, Media Arts and technology Program (MAT) of University of California, Santa Barbara, 1. 5. 2012.
 •  “Resistance Art in the Context of Capitalism and Globalization”, Marquette University, Milwaukee, ZDA, 16. 4. 2012.
 • “Biotechnological Art: A New Link between Art and Science”, Marquette University, Milwaukee, ZDA, 16. 4. 2012.
 • “Art, Technoscience, and Humanities”. University of Greenwich, Institute for Converging Arts & Sciences, London, 28. 10. 2010.
 • “Transart: Art and the Features of Contemporaneity”. Universidad Nacional Autónoma de México, Faculdad de Filosofía y Letras, Mexico City, 28. 9. 2009.
 • “New Media Art”, University of Science and Technology of China, School of Humanities and Social Sciences, Hefei, 30. 4. 2009.
 • “Globalized Experimental and Bio Art”. China Youth University for Political Sciences, Department of Chinese Language and Literature, Peking, 24. 4. 2009.
 • “Contemporary Art”, Normal University Beijing, College of Literature, Peking, 15. 4. 2009.
 • “(Bio) Art and Life Sciences”. Centro Multimedia National de las Artes, Mexico City, 20. 11. 2008.
 • “Understanding the End of Art – from Hegel to Danto”. Universidad Nacional Autónoma de México, Faculdad de Filosofía y Letras, Mexico City, 18. 11. 2008.
 • 2 x plenary lecturer at International Summer School: Ars-bio-techne: intersection of art and biotechnology”. Advanced Biomedical Technologies for Treatment of Osteochondrat Defects, Piran, 21. 8. 2010. in Advanced Methods in Cell Biology (2008).

ART:

 • April 2013, project Monologues, show The Pleasure is Mine. Curator: Vladimir Vidmar, Galerija Škuc, Ljubljana.
 • November 2012, project Rhizome Nomad, show Sin origen / Sin semilla. Art director: Maria Antonia Goznalez Valerio, ARTEMASCIENCIA, Mexico City.
 • November 2012, project Initiation, Soft Control: Art, Science, and Technologically Unconscious. Art director: Dmitry Bulatov. Kibla, Galerija sodobne umetnosti Slovenj Gradec in Evropska prestolnica kulture 2012, Slovenj Gradec.
 • November 2012, project Hair, show Asymmetric Europe. Curator: Miško Šuvaković. Museum of Contemproary Art Vojvodina in Goëthe Institut, Novi Sad.
 • September-Oktober 2012, project Rhizome Nomad, show Sculpture Today. Transhumanism and New Renaissance. Curators: Tomaž Brejc, Jiri Kočica, Irena Čerčnik, Polona Tratnik. Galerija sodobnih umetnosti Celje / Gallery of Contemporary Art Celje.
 • June 2012, project Hair, show Nano Art, curator: Jože Slaček. Kulturni inkubator in Evropska prestolnica kulture 2012, Maribor.
 • Project Hair In Vitro, producer: Horizonti, 2010–13: manifestiations: www.horizonti.net /SEAFAir, The Apparatus of Life and Death, Skopje, 10. 2010 / 17. June, SCCA, Ljubljana / Sculpture Today. Gallery of Contemporary Art Celje, 10.9.–10. Oct. 2010.
 • Co-curator: Sculpture Today. Components, Links, Intersections 2010–13, Gallery of Contemporary Art Celje, various locations, Slovenia, 10. 9.–10. 10. 2010 (project duration: 2010–13).
 • Curator: Green as I Love you Green, Artreflect, Grad Kodeljevo & Stockholm, May 2005.
 • Art director, international festival Break 2.3 New Species, Nov. 2005.
 • In Vitro & Transspecies: Kapelica Gallery: Oct. 2008.
 • Unique: manifestations: Ecology of Techno Mind, Cosinus, European Commission, Berlaymont 6.–9. 2009 / Ars Electronica, Festival for Culture, Technology, and Society, New Cultural Economy, Lentos Museum, Linz, 9. 2008 /Accidentes Controlades, Mexico C., 11. 2008 / U3, Triennial of Contemporary Slov. Art, Museum of Modern Art Ljubljana, Dec. 2006–Jan. 2007 / In Vivo – In Vitro, Athens, Feb. 2006.
 • Micro Flesh: Cosinus, European Commission, Berlaymont, 4.–6. 2008.
 • Hair: manifestations: Vit<a>rti, Verbeke Foundation, Antwerpen, Jun.–Oct. 2007 / Miklova hiša, Ribnica, Oct. 2005 / Mala Gallery Ljubljana, May 2005.
 • Private Bowls: Bios 4, Sevilla, 2007 / Biennial BEAP: Bio Difference, Perth, Australia, 2004-.
 • In(threat)imity: Festival Touch Me, Zagreb, 2007.
 • IN-TIME: manifestations: Land[e]scape. Zeitgenössische Kunst aus Slowenien, Künstlerhaus Graz, 7.–9. 2007 / Pretty – Dirty, Škuc Gallery, Ljubljana, 2005.
 • Micro Cosm: City Gallery Villach, Sept.–Oct. 2006 / City Gallery Nova Gorica May 2004.
 • 37°C, manifestations: 95'05: Territories, Identities, Networks: Slov. Art 1995–2005, Museum of Modern Art Ljubljana, Dec. 2005 / L’Art Biotech, Nantes, France, 2003 / Kapelica Gallery, Ljubljana, 2001.