polona tratnik
projekti / projects
mini knjižnica / mini library
domov / home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hair In Vitro / Las in vitro, 2010-11 photos - micro photos - video 12 mm (Operation, Hair in vitro, Laboratory) - project URL
 
celje
 

Hair In Vitro is a trans-disciplinary project meant to connect biotechnology with various arts and humanities; it is focused on researching living human hair in vitro and on conducting related experiments in tissue engineering. Under the highly controlled conditions of a laboratory, this project seeks to assess the optimal life period of hairs separated from the human body. The project demonstrates that the hairs are alive by monitoring them with sequence photographing, which has never been done before. This also shows how the sampled hair and skin cells divide and form hairs in real time, how they behave and react to the artificial environment of a laboratory and how they die. The project points to the growing importance of biotechnology for power over life and the body and thus posits it as a strong and promising political technology, encouraging medicine and aesthetic surgery to invest in the body and improve its qualities.


Concept, management, visualization: Polona Tratnik
Biotechnological research: Miomir Knežević, Primož Rožman, Ajda Marič, Živa Marinko
Plastic surgery: Aleš Leskovšek
Photography: Damjan Švarc
Film: Robi Černelč, Jože Baša & ArtLAB
Design: Miha Turšič
The humanities: Miško Šuvaković et al.
Producer: Horizonti – Institute for Art, Culture, Science and Education
Co-producers: Blood Transfusion Centre of Slovenia &the Science and Research Centre at the University of Primorska in Koper
Project support: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Slovenian Research Agency & SIMED Zdravstvo d. o. o.
Special thanks to: Matija Veber, Mojca Jež, Nevenka Kregar Velikonja & Educell d. o. o., Božo Jernejčič & Tehnooptika Smolnikar d. o. o., Kapelica Gallery, Museum of Modern Art Ljubljana, and the Medical Faculty of the University of Ljubljana.


URL: www.horizonti.net

 
video 12 mm (Operation, Hair in vitro, Laboratory)
film
 

Las in vitro je transdisciplinarni projekt, ki povezuje biotehnologijo z različnimi umetnostmi in humanistiko; osredotočen je na raziskovanje živega človeškega lasu in vitro in na izpeljavo povezanih eksperimentov v tkivnem inženiringu. Pod visoko nadzorovanimi laboratorijskimi pogoji projekt stremi k dosegu optimalne življenjske dobe las, ločenih od človekovega telesa. Projekt demonstrira, da so ljudje živi z opazovanjem v biološki postaji, kjer je gojišče sekvenčno fotografirano, kar doslej še ni bilo storjeno. Opazovanje razkrije, kako se celice v vzorcu delijo in oblikujejo las v realnem času, kako se živeče tkivo vede v in vitro pogojih in se odziva na umetno laboratorijsko okolje ter kako poteka proces umiranja. Projekt kaže na rastoč pomen biotehnologije za oblast nad življenjem in telesom, ki jo postavlja kot močno in obetajočo politično tehnologijo, ki spodbuja medicino in estetsko kirurgijo, da investira v telo in izboljšuje njegove kvalitete.

Koncept, vodenje, vizualizacija: Polona Tratnik
Biotehnološko raziskovanje: Miomir Knežević, Primož Rožman, Ajda Marič, Živa Marinko
Plastična kirurgija: Aleš Leskovšek
Fotografija: Damjan Švarc
Film: Robi Černelč, Jože Baša & ArtLAB
Oblikovanje: Miha Turšič
Humanistika: Miško Šuvaković et al.
Producent: Horizonti, zavod za umetnost, kulturo, znanost in izobraževanje
So-producenta: Zavod za transfuzijsko medicino Slovenije; Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Podpora projekta: Ministrstvo za kulturo RS, ARRS, SIMED Zdravstvo d. o. o. Posebne zahvale: Matija Veber, Mojca Jež, Nevenka Kregar Velikonja & Educell d. o. o., Božo Jernejčič & Tehnooptika Smolnikar d. o. o., Galerija Kapelica, Moderna galerija Ljubljana, in Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.


URL: www.horizonti.net

 

performans-intervencija ob pogovoru: Jurij Krpan in Polona Tratnik, 17. junij 2010 ob 20.00, projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana.

»Dve raziskovalki, oblečeni v ustrezna oblačila in s primernimi pripomočki, da je posledično akcija učinkovala čim bolj prepričljivo in verodostojno, sta zbirali lase in osebne podatke udeležencev. Zbrani material je te 'lasedajalske akcije' je bil namenjen nadaljnji iz(upo)rabi v interdisciplinarnem projektu In vitro. V tem projektu, katerega iniciatorka in koordinatorka je Polona Tratnik, se križajo umetnost, raziskovalna medicina, estetska korektiva, filozofija in druga področja. /…/ Ob laseh so v aktualnem dogodku zbirali osebne podatke in informacije: od imena in priimka do enotne matične številke, prehranjevalnih navad in uživanja drog. Vprašalniki in podatkovni lističi, ki jih je občinstvo izpolnjevalo, so problematizirali vidik zaupanja in posredovanja raznovrstnih podatkov v umetniške, znanstvene in medicinske namene. A hkrati so bili točka, skozi katero je umetnica prevpraševala odnos med darovalci in svojim delovanjem. Pri slednjem je meja med umetnostjo in znanostjo, vsaj v polju umetnosti, prilagodljiva.«

Petra Kapš, »Mi smo ljudje idej. Participatorna akcija na Metelkovi«, Delo, 23. 06. 2010, str. 21.