projekti / projects
mini knjižnica / mini library
domov / home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mini knjižnica / mini library

- Maja Smrekar's biopolitical manifesto from a philosophical perspective. Monitor ISH: revija za humanistične in družbene znanosti, ISSN 1580-688X. 2017, 19, nr. 2, pp. 65-80.

- Kreativna ekonomija: mit o ustvarjalnosti, ki prinaša blaginjo in uspeh. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, vol. 25, nr. 3, pp. 517-526. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Annales-SHS-25-2015-3_TRATNIK_LOWRES1.pdf.
Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP.

- The drizzly identity: a dissolution of the body as a solution of life. Technoetic arts, ISSN 1477-965X, 2015, vol. 13, no. 1/2, str. 103-113, illustr., doi: 10.1386/tear.13.1-2.103_1. Scopus (h), Scopus (d), Scopus. več / more

- Art as acting against the program of the apparatus. Flusser studies, ISSN 1661-5719, Transcoding Flusser: Synthetic thinking, The Hague, April 15-16, 2016, 2016, [No.] 22, pp. 1-10. več / more

- Entering Brave New Sociality with Super Intelligent, Emotional, and Wet Brained Robots. Phainomena: glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani, ISSN 1318-3362, XXIII/88-89 (Virtualites), June 2014. več / more

- Polona Tratnik, The Paradigm of Regenerative Body: the Role of Regenerative Medicine in Biopower. Annales, Ser. hist. sociol., 2012, vol. 22, nr. 2, ppr. 345-352. [COBISS.SI-ID 2336467] class.: AHCI, ERIHC, Scopus (d,h), MBP. beri

- Polona Tratnik, Renesansa in preživetje človeške vrste = The Renaissance and the Survival of the Human Species. In: ČERČNIK, Irena (ed.). Sculpture today. Nova renesansa in transhumanizem. Knj. 3. = Publication 3, Sculpture Today. A new Renaissance and transhumanism: [20. 9.-28. 10. 2012]. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2012, pp. 7-24. [COBISS.SI-ID 512872320] slovensko & English: beri

- Polona Tratnik, The Changing Regimes of Accessing to the Body: Proicere vs. Perspicere, Conference: The Marshall McLuhan & Vilém Flusser Communication & Aesthetics Theories Revisited, Winnipeg, Manitoba, Canada: Video Pool Media Arts Centre. info listen

- Polona Tratnik, Hacer-vivir más allá del cuerpo y de los medios, Mexico City: Herder, 2012. več / more

- Polona Tratnik, Vse za mobilizacijo množic, Delo, 22. 5. 2012. beri

- interview by Alan N. Shapiro: http://www.alan-shapiro.com/polona-tratnik-interviewed-by-alan-n-shapiro/
and introduction by Anja Wiesinger: http://www.alan-shapiro.com/introduction-to-polona-tratnik-by-anja-wiesinger/ 2012.

- Polona Tratnik, Rhizomatic body: the shift in comprehension of life and body with the turn of the biotechnological paradigms. Glimpse, 2011, vol. 13, str. 121-127. beri

- Miško Šuvaković, Surplus LIFE: The Philosophy of Contemporary Transitional Art and Form of Life; With Regards to the Artistic Productions of PolonaTratnik, Ljubljana: Horizonti, 2011. beri

- TRATNIK, Polona, DRAGAN, Srečo, KRPAN, Jurij, LENARČIČ, Jadran, KNEŽEVIĆ, Miomir. Divje misli: umetnost - znanost - kultura = Wild thoughts: art - science - culture / okrogla miza, 3. marec 2011 ob 17. uri, Ministrstvo za kulturo RS. Maska (Ljubl.), jesen/autumn 2011, letn. 26, št. 141/142, str. 50-61, 62-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 512775040] slovensko: beri English: beri

- Polona Tratnik, Odtis - uvid - projekcija: gensko profiliranje, genotipizacija= Print - insight - projection : genetic profiling, genotyping. Maska (Ljubl.), poletje/summer 2011, let. 26, št. 139/140. slovensko:beri English: beri

- Polona Tratnik, Transfields – the Growth of Transdisciplinarity and Reflexivity. The Apparatus of Life & Death, PANDILOVSKI, Melentie, VELJAKOVSKA, Elena (eds.), Skopje: Euro Balkan Press, 2011. beri

- Polona Tratnik, In vitro. Živo onstran telesa in umetnosti (= In vitro. Live Beyond Body and Art), Ljubljana: Horizonti (Transars, 1), 2010. 188 pp. ISBN: 978-961-92963-0-1. beri

- Polona Tratnik, Transumetnost. Kultura in umetnost v sodobnih globalnih pogojih (= Transart. Culture and Art in Contemporary Global Conditions), (Dissertationes, 10). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. 164 pp. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=78. ISBN: 978-961-270-032-4. beri

- Maja Murnik, Body art prakse: nekaj misli. Polona Tratnik (ed.), Art: Resistance, Subversion, Madness = Umetnost: odporništvo, subverzija, norost, (Monitor ZSA, vol. 11, no. 1-2). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2009.

- Polona Tratnik, Notes on Contemporary Art: Critical Resistance and Activist Approaches. Art: Resistance, Subversion, Madness = Umetnost: odporništvo, subverzija, norost , (Monitor ZSA, vol. 11, no. 1-2). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središce, Založba Annales, 2009. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-73-9. [COBISS.SI-ID 245065472 ]

- Polona Tratnik, Konec umetnosti: genealogija modernega diskurza: od Hegla k Dantu, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središce, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. (Knjižnica Annales Majora) [COBISS.SI-ID 243456512 ] več / more

- Mojca Kumerdej, Dragocena zrnca v naših telesih (Miomir Knežević). Sobotna priloga Dela. 30. 04. 2009.

- Mojca Puncer, Artistic research on life forms: exploring the intersections of science, art and life in the context of globalization. Leonardo. ISSN 0024-094X. Vol. 41, no. 5 (2008), pp. 469-477. link

- Jurij Krpan, Introduction. Ecology of the Techno Mind. Featured Art Scene. Kapelica Gallery, Ljubljana. Ars Electronica Festival, Linz, 2008.

- Art & Science. Creative Fusion. European Comission. 2008.

- Zhang Yanxiang, Contemporary Art of Science and Technology. China Association for Science and Technology, National Philosophy & Social Innovation Base for Sci-Tech History & Sci-Tech Civilization, Science Press (Chinese). 660 pages ISBN: 978-7-03-020415-8 več / more

- Jela Krečič, Nit, ki povezuje (ob kolokviju SDE, Estetika na Slovenskem), Delo kultura, 25. 10. 2007

- Simon Park, The Aesthetic Microbe: ProkaryArt and EukaryArt. Microbiology Today. August 2007.

- Maja Murnik, Merleau-Ponty as the Philosopher of Postmodern Art? Aesthetics Bridging Cultures: proceedings. Ankara: Sanart, 2007, ilustr. http://www.sanart.org.tr/PDFler/75c.pdf.

- Polona Tratnik, Playing with a living presence: bio art. Aesthetics Bridging Cultures: proceedings. Ankara: Sanart, 2007, ilustr. http://www.sanart.org.tr/PDFler/109a.pdf. [COBISS.SI-ID 512402304 ]

- Polona Tratnik, Čakalnica (drama), Daj dramo!. Ljubljana, New York: Kulturno društvo Integrali, Gledališce Glej, WaxFactory, 2007. ISBN 978-961-6141-60-4. - Str. 129-147. Bralno uprizorjena na festivalu Preglej na glas v Cankarjevem domu v Ljubljani. Nagrada Preglej. Glej še: Eva Mahkovič, Intervju z avtorico. Preglej, 2008.

- Matej Mljač, Umetniški projekt mora družbi zastavljati vprašanja (Polona Tratnik). Sobotna priloga Dela, 25.02.2006.

- Polona Tratnik, Carne del mundo / Flesh of the world. A mi­nima, »new media, art now«, Barcelona (E), Nr. 18, 2006, pp. 4–21.

- Mαργαριτας Πουρναρα, Αντιδρούν στην bioart εξαιτίας της άγνοιας Τονίζει η Σλοβένα καλλιτέχνις Polona Tratnik, Kathimerini, Athens, 19. 02. 2006.

- Alexandra Koroxenidis, Bio-art goes on show at School of Fine Arts. Exhibit explores growing movement merging art, biotechnology, Kathimerini English Edition, Athens, 15. 02. 2006.

- Anna Hatziyiannaki. The Fine Art's Intersection with Science, for the 21 st Century. From Technological Art, to Biochnological Art. In Vivo in Vitro. Athens, 02. 2006.

- Polona Tratnik, 37°C: from the inside of a being to the thin line of life. Leonardo. ISSN 0024-094X. Vol. 38, no. 2 (2005), pp. 103-108. link

- Mojca Puncer, Zgodba o laseh / Story About Hair . Polona Tratnik: Lasje / Hair. Ljubljana: Museum of Modern Art, Galerija Kapelica, Galerija Miklova hiša, 2005.

- Miklavž Komelj, Zasebnost na ogled. Delo. Pet, 07.01.2005.

- Mojca Puncer, Polona Tratnik: Ko fragmenti telesa postanejo skodelice za zajemanje mikrokozmosa / Polona Tratnik: When Fragments of the Body Become Cups for Capturing the Microcosmos. 7 grehov: Ljubljana – Moskva / 7 Sins: Ljubljana – Moscow, Ljubljana: Moderna galerija (20. 12. 2004 – 28. 2. 2005), 2005.

- Zoran Srdić, Mikrokozmos človeškega telesa. Ampak, mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo, avgust-september 2004.

- Mojca Puncer, From the Fragmented Body to its Microcosmos. XVI. International Congress of Aesthetics, Rio de Janeiro, July 2004.

- Biotechnological Art, The mysteries of a mutant art. RTD Info. Magazin for European Research. Art & Science. European Comission. Special edition, March 2004. ISSN: 1023-9006.

- Jela Krečič, Najbolj domače je najbolj tuje (intervju s Polono Tratnik). Delo kultura, 30. 08. 2004

- Polona Tratnik (ur.), Horizonti, št. 1-2, 2004. več / more

- Tony Reck, The gallery reconfigured: BioDifference: The Political Ecology. Realtime, Perth, 2003.

- Mojca Puncer, Odstiranja in vstopanja. Mestna galerija Nova Gorica, 2002.

- Katarina Hergold, Med telesnim. Polona Tratnik, Nika Zupančič (ed.), Prostori umetnosti. Ljubljana: Društvo inovatorjev Ljubljana. 2002.

- Prostori umetnosti. Ljubljana: Društvo inovatorjev Ljubljana. 2002. več / more

- Miloš Bašin, Illusions of another nature. Polona Tratnik: Clorofill. Ljubljana: Bežigrajska galerija, 2002.